Karl Marx

Portræt af Karl Marx

Karl Marx (1818-83) er den mest betydningsfulde skikkelse i socialismens historie. På trods af over hundrede års angreb og fordrejninger kan ingen være i tvivl om, at hans ideer ændrede den menneskelige historie dramatisk. Hvad enten man er enig eller uenig med ham, er dette grund nok til at læse hans værker om filosofi, historie, økonomi og sociologi. Værker, der tilmed i dag stadig er fuldt ud relevante.

Marx blev d. 5. maj 1818 født ind i en advokatfamilie i Trier. Efter grundskolen fortsatte han på universitetet, først i Bonn og siden hen i Berlin. I Berlin tilhørte han en gruppe såkaldte ”venstre heglianere”, som søgte at drage revolutionære konklusioner på Hegels filosofi.

Allerede i sine ungdomsskrifter kritiserede Marx dog filosofien for udelukkende at være optaget af at tolke verden og ikke stille spørgsmål om at forandre den. I takt med at hans omfattende kritiske studier af det kapitalistiske samfunds struktur, sammenhænge og modsigelser blev sigtet med det teoretiske arbejde mere og mere konsekvent rettet mod at forstå for at forandre.

Marx' voksne liv var først og fremmest præget af hans politiske aktiviteter og hans kamp for at gennemføre det enorme arbejde med teoretisk og historisk at analysere den moderne kapitalisme. Marx var i flere omgange politisk flygtning; i 1843 - kort efter sit ægteskab med Jenny von Westphalen - må han flytte til Paris for at slippe væk fra den prøjsiske censur. Her mødte han første gang Friedrich Engels, der både blev hans livslange ven og tætte samarbejdspartner. I 1848 udvises Marx fra Belgien til Frankrig, hvorfra han rejser til Køln, og senere på året udvises for politisk aktivitet til Frankrig; fra 1849 og til sin død i 1883 bor Marx i London som statsløs politisk flygtning. Her lever Marx og hans familie under yderst fattige forhold, som nedbryder hans, Jennys og deres børns helbred og som i flere omgange hindrer Marx i at færdiggøre sine omfattende studier af kapitalismen.

De to sidste bind Kapitalen blev efter Marx' død færdigrediget af Friedrich Engels. De står nu, sammen med resten af Marx’ værker, som kilderne til hvad han virkelig stod for. Det siges tit, at Marx er svær at forstå, men Marx skrev i virkeligheden til og for arbejdere. Hvad der til tider gør Marx svær at forstå, er ikke fine ord og kringlede sætninger, men dybden i hans tanker.
Det er op til alle bevidste socialister at sætte sig ind i Marx' værker selv - og selv bedømme hvad marxismen er, fri for det borgerlige samfunds bagvaskelse. Trods mere end 150 år på bagen er de marxistiske ideer stadig de mest progressive til at forstå og ændre verden.1844

Den spekulative konstruktions hemmelighed   ]

1845

Teser om Feuerbach   ]

1845

Den tyske ideologi   ]

December, 1847

Lønarbejde og kapital   ]

Januar2, 1848

Det Kommunistiske Manifest   ]

11. December, 1848

Bourgeoisiet og kontrarevolutionen   ]

Januar3, 1850

Henvendelse fra centralledelsen til forbundet, Marts 1850   ]

1850

Klassekampene i Frankrig 1848/1850   ]

1852

Louis Bonapartes Attende Brumaire   ]

10. Januar6, 1853

Det britiske herredømme i Indien   ]

22. Januar7, 1853

De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien   ]

14. Januar4, 1856

Tale ved "The people's papers"s årsfest   ]

Januar9, 1857

Indledning til bidrag til kritik af den politiske øknomi   ]

1859

Til kritikken af den politiske økonomi   ]

1Januar, 1864

Inauguraladresse for Den Internationale Arbejderassociation   ]

1Januar, 1864

Almindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation   ]

24. Januar1, 1865

Om Proudhon (Brev til J. B. Schweitzer)   ]

30. Januar6, 1865

Løn, pris og profit   ]

25. Januar7, 1867

Forord til første oplag af første bind af "Kapital"   ]

1867

Kapitalen   ]

1867

Den kapitalistiske akkumulations historiske tendens   ]

1871

Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig)   ]

24. Januar1, 1873

Af Efterskriften til andet oplag af første bind af "Kapitalen"   ]

1875

Kritik af Gotha-programmet   ]

Breve (Marx/Engels)
Marx/Engels: Udvalgte skrifter
Marx/Engels på Dansk
Marx/Engels Biografier
Marx/Engels Billedegalleri