Friedrich Engels

Portræt af Friedrich Engels

Friedrich Engels blev født i 1820 i byen Barmen i Rhinprovinsen i kongeriget Prøjsen. Hans fader var fabrikant. I 1838 måtte Engels af familiegrunde forlade gymnasiet og blive medhjælper i et handelshus i Bremen. Arbejdet ved handelen hindrede ikke Engels i at fortsætte sine studier og sin politiske udvikling. Allerede som gymnasieelev var han kommet til at hade enevælden, men det var først efter mødet med Karl Marx i 1843, at han blev socialist.

Engels har altid stÃ¥et i skyggen af Karl Marx, "I forhold til Marx spillede jeg andenviolin," skrev han engang til en gammel ven. Alligevel fik Engels stor indflydelse pÃ¥ marxismens udvikling. F.eks. beskæftigede Engels sig i bl.a. »Arbejderklassens Stilling i England« med økonomiske forhold før Marx. Ligeledes var det Engels, som skrev den første »Kritik af økonomien«, og gjorde Marx opmærksom pÃ¥ økonomiens betydning for samfundsanalysen. ... Læs mere1847

Kommunismens grundsætninger (i uddrag)   ]

August, 1859

Karl Marx' »Til kritikken af den politiske økonomi«   ]

Marts, 1868

"Kapitalen" af Marx   ]

1870

Forbemærkning til »Den tyske bondekrig«   ]

Februar, 1873

Om autoritet   ]

Februar, 1873

Om boligspørgsmÃ¥let   ]

April, 1875

Sociale forhold i Rusland   ]

1876

Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske   ]

1876

Indledning til "Naturens dialektik"   ]

Juni, 1877

Karl Marx   ]

1877

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab   ]

1878

Anti-Dürhing   ]

Maj, 1881

Ærlig løn for ærligt arbejde!   ]

17. Marts, 1883

Tale ved Karl Marx' grav   ]

13. Marts, 1884

Marx og »Neue Rheinische Zeitung« (1848/49)   ]

1884

Familien, Privatejendommen og Statens oprindelse   ]

5. Maj, 1885

Af forordet til andet bind af »Kapitalen«   ]

10. August, 1885

Biddrag til »Komunisternes forbunds«s historie   ]

1886

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang   ]

1892

Forord til »Den arbejdende klasses stilling i England«   ]

1894

BondespørgsmÃ¥let i Frankrig og Tyskland   ]

Breve (Marx/Engels)
Marx/Engels: Udvalgte skrifter
Marx/Engels på Dansk
Marx/Engels Biografier
Marx/Engels Billedegalleri