af Karl Marx

Klassekampene i Frankrig 1848/1850    

I denne tekst, skrevet løbende fra januar til oktober 1850, analyserer Marx Februarrevolutionens nederlag og prøver at påvise at nederlaget danner basis for "et virkeligt revolutionært parti".Teksten skal ses i sammenhæng med resten af Marx's tekster om denne periode (bl.a. Louis Bonapartes Attende Brumaire) og har stor teoretisk værdi der det i den ses hvorledes Marx konkret anvender den historiske materialisme i en analyse af konkrete historiske begivenheder.

Udgivet første gang: I tidsskriftet "Neue Rhenische Zeitun. Politisch-ökonomische Revue" nr. 1, 2, 3, 5-6, 1850.
Oversættelse:: Ukendt. Efter teksten i tidsskriftet sammenholdt med brochure udgivet med idledning og under redaktion af F. Engels i Berlin 1895.
På dansk:: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, Forlaget Tiden, Kbh. 1973, bind I, side 112-235.
Online version: Jeppe Druedahl for Socialistisk Standpunkt, december 2004.

Tilbage til Karl Marx-arkivet


Indhold: