Tilbage
Lenin og Trotskij - hvad de virkelig stod for

APPENDIKS B: Nyt lys over Lenins tilbageholdte breve (af Alan Woods)

I den senere tid har nyt materiale set dagens lys der fuldt ud bekræfter den analyse jeg lavede for 30 år siden. I 1994 publicerede Yuri A. Buranov, lederen af forsknings depardementet i  det tidligere central archiv for SUKP, en bog kaldet Lenins Testamente, der udgiver hidtil ukendt materale i forbindelse med Lenins sidste kamp imod Stalin, fra en hemmelig del af archiverne. Dette materiale fører afgørende bevis for hvordan Stalin forsøgte at isolere Lenin igennem hans sidste sygdom og endda gik så langt som at forfalske Lenins diktater til hans sekræterer.

På trods af hans invaliderende sygdom, planlagde Lenin at starte et angreb på Stalins gruppe til det 12. kongres. ¬»Fra den 23. til 31. December¬« Skriver Buranov ¬»fortsatte Lenin med at arbejde omhyggeligt på hans rapport for Central Komiteen til det 12. kongress.¬«. Materialet beviser at Lenin tilbød Trotskij at danne en blok ved det 12. kongress. Buranov gengiver et brev fra Kamenev til Stalin, skrevet på eller kort efter dagen 22. December, 1922:

¬»Kære Josef,

¬»I aften ringede Trotskij til mig og sagde at han havde modtaget en note fra Starik [¬»Den gamle mand¬«, Lenin - red.], der, selvom han er glad for kongress resolutionen om Vneshintorg [Ministeriet for udenrigshandel], vil have Trotskij til holde en rapport om dette spørgsmål for en del af kongressen og at gøde jorden for at fremføre dette spørgesmål for parti kongressen. Tilsynladende vil han styrke sin position. Trotskij ville ikke sige sin mening, men bad om at dette anliggende bliver overdraget til den gruppe i Central Komiteen der er ansvarlig for kongressens udførelse. Jeg loved ham at fortælle dig om det og gør det hermed.

¬»Jeg kunne ikke få fat på dig over telefonen.

¬»I min rapport vil jeg præsentere resolutionen fra CK mødet med varme. Jeg giver dig hånden.

¬»L. Kamenev.¬«

Stalin svarede ham omgående i termer der røbede hans uro:

¬»Kammerat Kamenev!

¬»Jeg har modtaget din note. Jeg tror at vi skal holde os til udtalelsen i din rapport uden at tage dette op i gruppen. Hvordan lykkedes det Starik at organisere denne korrespondance med Trotskij? Foester [En af Lenins læger] forbød ham fuldstændig at gøre dette.

¬»J. Stalin¬«

Stalins uro var forståeligt. Han var skrækslagen for Lenins intervention i kongressen. Han brugte sin kontrol med parti apparatet og gik til yderligheder for at holde Lenin isoleret ved at sætte pres på hans sekræterer og læger til at gøre dette. Nyheden om Lenins korrespondance med Trotskij ramte ham derfor som tordenkile. Dette var den umiddelbare grund til den berømte hændelse mellem Stalin og Krupskaya, der førte Lenin til at bryde alle personlige og kammeratlige forhold med Stalin. ¬»Den samme dag¬« skriver Buranov, ¬»fornærmede Krupskaya med den ‚Äôuhøfligste eskapade‚Äô, ved at bruge‚Äôunpassende banden og trusler‚Äô¬«

Den 23. December erfarede Stalin, ud fra et dokument transskriberet af sekrætererne, at Lenin rådede kongressen til at reorganisere Gosplan, statens planlægnings kommission, ¬»og derved imødekomme kammerat Trotskijs ønsker¬«. Stalins position var seriøst truet af blokken mellem Lenin og Trotskij. Som Buranov korrekt understreger: ¬»Man må huske på, at i efteråret 1922 da var Lenins position på det nationale spørgesmål, der faldt sammen med Trotskijs, i komplet modsætning til Stalins.¬«. Derfor tog Stalin det utrolige skridt at ændre i teksten fra Lenins brev.

Lenins brev, dateret den 22. December 1923 lyder som følger:

¬»Så vil jeg foreslå kongressen under visse vilkår skal udstyre Statens planlægnings kommission med lovgivende magt, og derved imødekomme kammerat Trotskijs ønsker, til en vis grad og på visse vilkår.¬«

Ordene i kursiv, optræder ikke i den originale håndskrevne tekst og de ændrer betydningen betydeligt.

¬»Det er mest sandsynligt, at teksten er blevet ‚Äôforbedret‚Äô et sted mellem den 24. og den 29. December 1922, da CK medlemmerne læste Trotskijs brev der beskrev hans planer for reorganiseringen af Statens Planlægnings kommission og CLD [Counil for Labour and Defence - rådet for arbejde og forsvar]... Lenin og Trotskijs position på spørgsmålet kom tættere på hinanden i December 1922.¬«.

I hans introduktion skriver Buranov:

¬»Der har været og der er stadig spekulation om at Lenins diktater under den periode, især hans testamente, senere blev redigeret og ændret af Joseph Stalin. Jeg har, i de strengt fortrolige arkiver af kommunist partiets central kommitee, fundet et af original manuskripterne, som, jeg hævder, beviser at Lenins værker delvist blev ændrede. √Ündringerne blev gjort så godt at for eksmepel Lev D. Trotskij, indtil slutninge af sit liv, ikke vidste at han havde at gøre med den redigerede, ikke den originale udgave af den første og vigtigste af Lenins diktater - den fra den 23. December 1922. Stalins forfalsknings og misinformations kunst overrasker historikere igen og igen.¬«

Selvom han er langt fra Trotskijs ideer kan denne ex-stalinist ikke skjule sandheden om at Stalin forfalskede Lenins brev for at skjule for Trotskij og for partiet, i hvilken grad Lenins synspunkter var sammenfaldende med Trotskijs . Selv Trotskij, som han siger var ikke klar over dette bedrag.

Blokken mellem Lenin og Trotskij blev ikke materialiseret fordi Lenin blev senge liggende af et tredie, knusende slagtilfælde, der efterlod ham uarbejdsdygtig og ude af stand til at kommunikere.Triumviratet Stalin, Kamenev og Zinoviev skjulte med fuldt overlæg Lenins sidste dokumenter fra Trotskij, der blev målet for en ondskabsfuld kampagne af disinformation organiseret af apparatet. Myten om ¬»trotskyisme¬« blev opfundet i et forsøg på at slå en kile imellem Lenin og Trotskij. Stalins forfalsknings skole var født.

Det har taget mere end tre generationer for disse tilbageholdte dokumenter at nå dagens lys. De udgør et komplet forsvar for sandfærdigheden af Trotskijs redegørelse af hændelserne. De er en fældende fordømmelse af Stalinisternes løgne og forfalskninger. Men mere end alt beviser de at ingen forfølgele og bagvaskelse kan ødelægge den ægte marxismens ideer. ¬»Historiens lokomotiv¬« som Trotskij skrev, ¬»er sandhed, ikke løgne.¬«

London, februar 2000


Tilbage
Lenin og Trotskij - hvad de virkelig stod for

Ted Grant Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere