Tilbage
Kritik af Gotha-programmet
Næste

Karl Marx. Randbemærkninger til det tyske arbejderspartis program


Noter

[1]: Se Marx/Engels Udvalgte Skrifter, bd. I, s. 36.

[2]: Med udtrykket Berlins Marat betegner Marx åbenbart ironisk Hasselmann, chefredaktøren for Lassalleanernes hovedorgan "Neuer Social-Demokrat".

[3]: Der menes den Internationale Freds- og Frihedsliga, en organisation af borgerlige demokrater og pacifister, stiftet 1867 i Geneve. I. Internationale førte på initiativ af og under ledelse af Marx en energisk kamp mod ligaens demagogiske paroler, som tjente til at bortlede proletariatets opmærksomhed fra klassekampen.

[4]: Marx mener den ledende artikel i "Norddeutsche allgemeine Zeitung" nr. 67 af 20. marts 1875. I denne artikel behandledes pkt. 5 i det socialdemokratiske partiprogram, med den bemærkning, at den "socialdemokratiske agitation i mange henseender var blevet forsigtigere" og at den "frasagde sig Internationalen".

[5]: "Atelier" – et månedsskrift for arbejdere, udkom 1840/50 i Paris, under indflydelse af ideerne i Buchez' katolske socialisme.

[6]: Folkepartiet stiftedes i september 1865 i Darmstadt og fik faste organisatoriske rammer på sin kongres i Stuttgart september 1868. Det var et parti for småborgerskabet, væsentligt i Sydtyskland; det opstillede føderalismens småborgerlige principper som modvægt mod Bismarcks politik til samling af Tyskland under det junkerlige Preussens førerskab.

[7]: Eisenacherne blev også kaldt "de ærlige".

[8]: Kulturkampen – den kamp som Bismarck i 1870'erne førte mod det katolske centrumsparti, ved hjælp af politiforfølgelser af katolicismen.

[9]: "Jeg har talt og reddet min sjæl".


Tilbage
Kritik af Gotha-programmet
Næste

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere