Karl Marx:

Kapitalen    

Kapitalen er Marx's hovedværk. Derfor har vi brugt mange kræfter på at få gjort det tilgængeligt online. Indtil videre er der dog stadig problemer med noterne og senere vil vi også komme med en mere uddybende beskrivelse af værket.

Tilbage til Marx-arkivet


Indhold

  Indledning af Johs. Witt-Hansen
  Karl Marx: Forord til første oplag
  Karl Marx: Efterskrift til andet oplag
  Karl Marx: Forord og efterskrift til den franske udgave
  Friedrich Engels: Til tredje oplag
  Friedrich Engels: Forord til den engelske udgave
  Friedrich Engels: Til fjerde oplag

Første afsnit: Vare og Penge

Kapitel 1: Varen

Kapitel 2: Udvekslingsprocessen

Kapitel 3: Pengene eller varecirkulationen

Andet afsnit: Forvandlingen af penge til kapital

Kapitel 4: Forvandling af penge til kapital

Tredje afsnit: Produktionen af den absolutte merværdi

Kapitel 5: Arbejdsprocessen og værdiøgningsprocessen

Kapitel 6: Konstant kapital og variabel kapital

Kapitel 7: Merværdiraten

Kapitel 8: Arbejdsdagen

Kapitel 9: Merværdiraten og merværdimængden

Fjerde afsnit: Produktionen af den relative merværdi

Kapitel 10: Begrebet af den relative merværdi

Kapitel 11: Kooperation

Kapitel 12: Arbejdsdeling og manufaktur

Kapitel 13: Maskiner og storindustri

Femte afsnit: Produktionen af den absolutte og relative merværdi

Kapitel 14: Absolut og relativ merværdi

Kapitel 15: ændringer i størrelsen af priser på arbejdskraft og merværdi

Kapitel 16: Forskellige formler for merværdiraten

Sjette afsnit: Arbejdslønnen

Kapitel 17: Forvandling af arbejdskraftens værdi resp. pris til arbejdsløn

Kapitel 18: Timelønnen

Kapitel 19: Akkordløn og stykbetaling

Kapitel 20: Nationale forskelle i arbejdslønnen

Syvende afsnit: Kapitalens akkumulationsproces

Kapitel 21: Simpel reproduktion

Kapitel 22: Forvandling af merværdi til kapital

Kapitel 23: Den generelle lov for den kapitalistiske akkumulation

Kapitel 24: Den såkaldte oprindelige akkumulation

Kapitel 25: Den moderne koloniseringsteori