Marie Nielsen

Portræt af Marie Nielsen

Marie Nielsen (1875-1951) var dansk revolutionær socialist og var frem til 1. verdenskrig en vigtig del af venstrefløjen i socialdemokratiet. Hun deltog i dannelsen af DKP for at danne et ægte revolutionært masseparti. Da stalinismen voksede sig stærkere i kommunistpartierne, forsvarede hun de ægte marxistiske ideer som Venstreoppositionen, der var ledet af Trotskij stod for, hvilket medførte at hun blev ekskluderet 3 gange fra DKP. Sidste gang i 1936, hvor hun bl.a. kritiserede forslaget til ny abortlovgivning i Sovjetunionen. Hun blev gennem sit liv mere og mere optaget af kvindekampen, altid med et klart klasseperspektiv. En lang række af hendes artikler er samlet af Morten Thing i artikelsamlingen "Revolution - artikler om parti, klassekamp og kvindekamp".1913 - 47

Revolution - Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp   ]

1936

Kampen om Trotskij   ]