Leon Trotskij

Portræt af Leon Trotskij

Leon Davidovitsj Bronstein blev født 7. november 1879. Allerede som 17-årig blev han politisk aktiv, og efterhånden som han læste store mængder politisk litteratur, vendte han sig mod marxismen. I 1900 bliver han sammen med mange andre socialister sendt i eksil i Sibirien, men han flygtede - bl.a. ved hjælp af et falsk pas, hvor han kalder sig Trotskij - det var navnet på en af vagterne under fængselsopholdet, og det bliver fra nu af hans kaldenavn.

Trotskij spillede en stor rolle i begge de russiske revolutioner i starten af 1900-tallet. I 1905 blev han valgt til formand for sovjetten i Petrograd. Revolutionen led nederlag, men 12 år senere i 1917 kom Trotskij tilbage som formand for den nye sovjet i Petrograd og revolutionen sejrede. Også hans virke som krigskommisær frem til 1925 viser, at Trotskij, udover Lenin, uden tvivl var den vigtigste enkeltperson i den russiske revolution. For flere detaljer om Trotskijs politiske liv se pjecen Trotskij: Hans liv og værk.
Trotskij stod helt op til 1917 uden for bolsjevikpartiet, hvilket han senere selv indrømmede som en fejl. Alligevel var han helt på linie med Lenin, da denne vendte tilbage til Rusland i 1917, og fremførte aprilteserne. Allerede i sit mesterværk "Den Permanente Revolution", fra før 1905 revolutionen, skitserede Trotskij nødvendigheden af kampen for en socialistisk revolution, selv i et tilbagestående land.

Som så mange andre ægte bolsjevikker blev han offer stalinismen. Efter Lenins død i 1924 blev Trotskij mere og mere isoleret. Stalin fjernede hurtigt efter Lenins død Trotskij fra alle hans poster i partiet og regeringen, og førte en hetzkampagne mod hvad han kaldte "trotskismen". I 1928 sendes Trotskij i eksil til Alma Ata ved den mongolske grænse, og i 1929 udvises han til Tyrkiet. Trotskij oprettede Venstreoppositionen til kampen mod degenereringen af Sovjet, som senere blev til 4. Internationale.

Forfølgelserne fortsatte resten af hans liv og 20. august 1940 lykkedes det for en stalinistisk agent at snigmyrde Trotskij i hans eget hus i en forstad til Mexico City.

Trotskij bidrog med analyser af mange aspekter af samfundet i løbet af sit liv. I blandt hans væsentlige bidrag kan nævnes hans analyse af stalinismen, hans analyse af fascismens fremkomst i Tyskland, hans skrifter om militær taktik og om partiopbygning. Men også på punkter som diskussion af begrebet 'proletarisk kunst' og problemer i hverdagslivet markerede Trotskij sig. Trotskij står i dag som personifikationen og videreførslen af de ideer, der oprindeligt lå til grund for den russiske revolution.1909

Hvorfor marxister er imod individuel terrorisme   ]

1918

Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden   ]

4. Januar2, 1921

Læren af Pariserkommunen   ]

23. Januar6, 1921

Krise, Boom og revolution   ]

25. December, 1921

Tidevande: Den økonomiske konjunktur og den internationale arbejderbevægelse   ]

18. Januar7, 1922

'Du' og 'De' i Den røde Hær   ]

1923-40

Om fagforeninger (Artikelsamling)   ]

21. Januar6, 1923

Den kapitalistiske udviklingskurve   ]

29. Januar6, 1923

Avisen og dens læsere   ]

29. Januar4, 1924

Unge mennesker, lær politik   ]

1928

De tyske begivenheder i 1923 og læren af oktober   ]

Januar5, 1929

Den amerikanske oppositions opgaver   ]

6. Januar8, 1929

Et åbent brev til La Verites redaktion   ]

1929

Hvad er "Den permanente revolution"? - Grundlæggende postulater   ]

1930-34

Hvad er fascisme – og hvordan kan den bekæmpes (Artikelsamling)   ]

1930

Den spanske borgerkrig og revolution (1930-39)   ]

5. Januar1, 1932

Interne polemikker og partipressen   ]

14. Januar9, 1932

Den eneste vej   ]

Januar9, 1932

Tyskland: Den eneste vej   ]

27. November, 1932

Til forsvar for oktober (Københavnertalen)   ]

22. 1Januar, 1935

Sekterisme, centrisme og Fjerde Internationale   ]

Januar6, 1936

Fingrene væk fra Rosa Luxemburg!   ]

1936

Revolutionen forrådt   ]

27. Januar8, 1937

Stalinisme og bolsjevisme   ]

23. Januar9, 1937

Om den kinesisk-japanske krig   ]

30. 1Januar, 1937

Det kommunistiske manifest i 90 år   ]

17. December, 1937

Læren fra Spanien - Den sidste advarsel   ]

Januar2, 1938

Deres Moral og Vores   ]

Januar5, 1938

Kapitalismens dødskamp og 4. Internationales opgaver (Overgangsprogrammet)   ]

7. Januar6, 1938

Diskussion om overgangsprogrammet   ]

30. Januar8, 1938

En stor præstation   ]

7. Januar3, 1939

Om marxismens krise endnu engang   ]

15. December, 1939

Den dialektiske materialismes ABC   ]

25. Januar4, 1940

Status over de finske begivenheder   ]

30. Januar8, 1940

Klassen, partiet og ledelsen   ]