Økonomi

At forstå kapitalismens økonomiske udviklingslove er helt centralt for at forstå og bekæmpe det kapitalistiske samfund.
Marx og Engels lagde mange kræfter i analysen af kapitalismen, hvilket bl.a. resulterede i Marx omfattende økonomiske værk ”Kapitalen”. Økonomien er grundlaget for udviklingen i samfundet, klasserne, bevidstheden, politik osv. Marx forklarer, hvordan det er udviklingen i produktivkræfterne, der er drivkræften i al anden udvikling. Økonomien er basis, staten, politik, ideer osv. er overbygningen. En økonomisk forståelse og analyse er altså af afgørende nødvendighed for marxister.

Marxister er gennem tiden blevet beskyldt for at have en mekanisk tilgang til økonomien – at alt kan forklares direkte ud fra den økonomiske cyklus. Men Marx har en dialektisk tilgang til økonomien og forholdet mellem den økonomiske udvikling og udviklingen i klassekampen. Marx økonomiske analyse udgør derfor både en kilde til forståelse af det kapitalistiske samfund, vi lever i, i dag, og samtidig en metode til at analysere forskellige samfundsmæssige fænomener. Fordi Marx analyserede de grundlæggende love i kapitalismen, var han også i stand til, ikke bare at sige hvordan situationen så ud på hans tid, men også hvordan det ville udvikle sig. Så selvom meget ser anderledes ud i dag end på Marx’ tid, er marxismens forståelse af økonomi stadig utrolig aktuel, til at forstå de grundlæggende lov og analysere den aktuelle økonomiske udvikling.

Marx’ økonomiske analyse er senere blevet videreudviklet af bl.a. Lenin i sin bog ”imperialismen, som kapitalismens højeste stadie” samt i løbende økonomiske analyser.

For socialister er der altså ingen vej uden om studiet af den marxistiske økonomi. Men der er intet at frygte, marxistisk økonomi er ikke en akademisk øvelse i abstrakte begreber, men en konkret beskrivelse af samfundet og muligheden for at ændre det.

Arkivet er stadig under opbygning...

Værker:

30. Juni, 1865

Karl MarxLøn, pris og profit   ]

1867

Karl MarxKapitalen   ]

21. Juni, 1923

Leon TrotskijDen kapitalistiske udviklingskurve   ]