af Vladimir Ilich Lenin

Den proletariske revolution og renegaten Kautsky    

Lenin påbegyndte udarbejdelsen af brochuren Den Proletariske Revolution Og Renegaten Kautsky i begyndelsen af oktober 1918, straks efter at have læst K. Kautskys brochure Proletariatets Diktatur, hvor denne, 2. internationales førendes ideolog, i enhver henseende forvanskede og forfladigede den marxistiske teori om den socialistiske revolution og proletariatets diktatur. I august 1918 fremkom tiddskriftet Sozialistische Auslandspolitik (Socialistisk udenrigspolitik) en artikel af Kautsky, hvor han kaldte de socialdemokratiske partier til kamp mod bolsjevikkerne. Efter at have læst sammendrag af denne artikel i Pravda for 20. september 1918, skrev Lenin til V. V Vorovskij i Stockholm: »Kautskys skandaløse sludder, barnagtige plapren og yderst platte opportunisme rejser spørgsmålet, hvorfor vi intet foretager os til bekæmpelse af den teoretiske forfladigelse af marxismen fra Kautskys side?«

Lenin bad Vorovskij, som da var Sovjetrepublikkens befuldmægtigede repræsentant i de skandinaviske lande om at tilsende ham Kautskys brochure om Proletariatets diktatur, så snart den udkom, tillige med alle hans artikler om bolsjevikkerne.

I sine erindringer skriver V. D Bontj-Brujevitj, at Lenin gik overordentlig stærkt op i arbejdet med Den proletariske Revolution Og Renegaten Kautsky, »Han formelig sydede af harme«, og han »skrev i dagevis ud på natten på dette fantastisk stærke værk«. Brochuren udkom i 1919 i England, Frankrig og Tyskland.

Udgivet første gang: 1919
Oversættelse: Poul Hansen
På dansk: Lenin: Udvalgte Værker, bind 11, side 113-206
Online version: Michael Styrk for Socialistisk Standpunkt.

Noter endnu ikke overført til Internettet.

Tilbage til Vladimir Ilich Lenin-arkivet


Indhold: