af Friedrich Engels

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang    

I denne fagfilosofiske tekst analyserer Engels i korte træk overgangen fra Hegel over Feuerbach til Marx. Bl.a. behandler han spændingen mellem det konservative (systemet) og det revolutionære (metoden) i den hegelianske filosofi og hvordan dette var medvirkende til opsplitningen i højre- og venstrehegelianere.

Engels behandler også forholdet mellem tænken og væren, samt Feuerbachs teorier om religion og moral. Derudover kan teksten også bruges positivt i forhold til en uddybning af den dialektiske materialisme og dennes oprindelse.

Udgivet første gang: Die Neue Zeit, 1886. (Her dog efter særtryk i Die Neue Zeit fra 1888.)
Oversættelse: Ukendt.
På dansk: Marx-Engels: Udvalgte skrifter, , bind II, s. 356-400, Forlaget Tiden, København 1973.
Online version: Jeppe Druedahl for Socialistisk Standpunkt, dec. 2004.

Tilbage til Friedrich Engels-arkivet


Indhold: