af Leon Trotskij

Til forsvar for oktober (Københavnertalen)    

Tale holdt af Trotskij 27. nov. 1932 i Idrætshuset, København, for en tæt pakket sal med 2.000 tilhørere. Læs mere om Trotskijs besøg i København i fx Steen Bille Larsen: Mod Strømmen, SFAH 1986, s. 145-56.

Oversættelse: Efter Kopenhagener Rede, ISP-Verlag, Mannheim 1969, og La Révolution russe, -i: Léon Trotsky: La Révolution permanente en Russie, Classique Rouge 1, Maspero, paris 1969.
På dansk: Leo Trotski: Til forsvar for Oktober. Københavnertalen, udgivet af Revolutionære Socialisters Forbund. 1. oplag 1500 expl., oktober 1972.
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, 16. juni 2000.

Tilbage til Leon Trotskij-arkivet


Indhold: