af Ted Grant

Lenin og Trotskij - hvad de virkelig stod for    

Lenin og Trotskijs ideer er uden tvivl de mest fordrejede og bagvaskede ideer i historien. I mere end 90 år har de været udsat for voldsomme angreb fra kapitalismens forsvarere. Deres ideer – bolsjevismen – er blevet fremstillet som både totalitære og det rene utopi. En hel industri voksede op med det formål at lægge skylden for stalinismens forbrydelser på ryggen af det arbejderdemokrati, som eksisterede under Lenin og Trotskij.

På den anden side har det stalinistiske bureaukrati, siden dets opfindelse af begrebet ”trotskisme” i 1924, systematisk forvansket det egentlige forhold mellem de to ledere af Oktoberrevolutionen. ”Lenin og Trotskj – hvad de virkelig stod for” blev oprindelige skrevet som et svar til Monty Johnstone, der var en ledende teoretiker i det britiske kommunistparti. Den afmonterer alle argumenterne, som blev og bliver brugt til at miskreditere Trotskijs ideer samt hans rolle i revolutionen og opbyggelsen af arbejderdemokratiet. Målet var at få folk til at studere både Lenin og Trotskijs ideer. ”Det er en pligt for alle kammerater i disse organisationer”, skrev forfatterne, ”at forberede sig selv teoretisk på de store opgaver, som ligger foran os”.

Bogen indeholder også materiale om Lenins kamp mod Stalin i de sidste måneder af hans politiske liv. Bogen har derfor et appendiks, hvor flere af Lenins sidste breve bringes, herunder en del til Trotskij. Det er første gang bogen udgives på dansk.

Bogen er på 252 sider og kan købes på www.marxist.dk/butik. Pris: 125 kr.

Tilbage til Ted Grant-arkivet


Indhold: