af Rosa Luxemburg

Massestrejke, parti og fagforeninger    

Baggrunden for denne pjece er revolutionen i Rusland i 1905 - også kaldet generalprøven på revolutionen i 1917. Arbejderne organiserede sig i arbejderråd (på russisk sovjetter) - en helt ny og demokratisk organisering, som skulle blive gentaget masser af gange senere gennem dette århundrede.

Revolutionen tvang revolutionære som Trotskij og Lenin til at revurdere og udvikle deres opfattelse af den kommende revolution. Trotskij gennem sin teori om "Den permanente revolution", Lenin gennem sin opfattelse af, hvordan et revolutionært parti skulle forholde sig til arbejderklassen som helhed.

Dette tema er også emnet for Luxemburgs pjece. I pjecen angriber hun de ledende tyske socialdemokraters opfattelse af, at strejker er noget, man kan skrue op og ned for afhængig af den parlamentariske situation. I stedet pegede hun på, at massestrejkerne har deres egen dynamik, som kan feje den ophobede konservatisme i socialdemokratiske organisationer til side. Ligeledes gør hun op med den socialdemokratiske skelnen mellem økonomisk og politisk kamp.

Udgivet første gang: Luxemburg: Gesammelte Werke 1-5, Berlin 1970-75.
Oversættelse: Toni Liversage (inkl. kommentarer)
På dansk: Politiske skrifter. Et udvalg. Forlaget Tiderne Skifter, København 1976
Online version: Jørn Andersen for Marxisme Online, feb. 1997

Tilbage til Rosa Luxemburg-arkivet


Indhold: